twitter
rss

Lp
Termin
Zadania i sposób realizacji
Osoby
odpowiedzialne

I.
WRZESIEŃ

1.       Wybory samorządów klasowych
      Organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych   klasy.

2.       Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego. (nowy przewodniczący, v-ce przewodniczący, członkowie  Rady SU zostali wybrani w czerwcu ubiegłego roku szkolnego).

3.       Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem
a) regulaminu SU
b) programu wychowawczego szkoły
c) obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN
d) propozycji  uczniów (plany pracy sekcji)
      
4.       Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
a)      współorganizacja apelu
b)      pasowanie na ucznia uczniów klas I


5.       Dzień chłopaka
               a) składanie życzeń we wszystkich klasach i 
                    rozdawanie słodyczy                            
               b) zorganizowanie dyskoteki szkolnej


Wychowawcy klasOpiekunowie SU
Opiekunowie SU

Przewodnicząca SU, poczet sztandarowy, sekcja techniczna

Opiekunowie SU, wychowawcy klas IV, sekcja biznesowa, techniczna i dekoracyjna (plakaty)


II.
PAŹDZIERNIK

1.       Dzień Nauczyciela
a)      zorganizowanie Plebiscytu na Najsympatyczniejszego Nauczyciela (klasy IV-VI)
b)      zorganizowanie konkursu „moja pani jest bardzo…” (klasy ( I-III )
c)       zorganizowanie zabawy „Zamiana ról” w klasach VI (na jeden dzień nauczyciele i uczniowie zamieniają się rolami)


Opiekunowie SU, sekcja informacyjna

III.
LISTOPAD

1.       Święto Niepodległości
a)      udział w we Mszy Świętej w Kościele Świętej Katarzyny
b)      udział w obchodach Święta Niepodległości pod Pomnikiem

2.       Andrzejki
a)      zorganizowanie dyskoteki  szkolnej
3.       Współpraca z organizacją Caritas
a)      informowanie o akcji i jej rozpowszechnianie
b)      pomoc przy zbiórce darów

4.       Dzień Życzliwości
a)      rozdanie wychowawcom klas „listu otwartego” odnośnie idei Dnia Życzliwości
b)      promowanie życzliwego zachowania wśród uczniów i nauczycieli
c)       przygotowanie orderów uśmiechu dla uczniów


poczet sztandarowy, opiekunowie SU,
M. Cieśla, E. Dąbrowska

M. Cieśla, E. Dąbrowska, opiekunowie klas V, sekcja techniczna, biznesowa i dekoracyjna
sekcja informacyjna we współpracy z Z. Kalugą


sekcja informacyjna, dekoracyjna

IV.GRUDZIEŃ

1.       Święta w SP2
a)      pomoc w organizacji i dekorowaniu szkoły
b)      obsługa stoisk
c)       współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za imprezę

2.       Akcja „Paczka dla zwierzaczka”
a)      rozpowszechnianie i zachęcanie do uczestnictwa w akcji

wszyscy członkowie SU

sekcja informacyjna

V.
STYCZEŃ

1.       Karnawał
a)      organizacja dyskoteki szkolnej
2.       Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
a)      Kwestowanie na ulicach Goleniowa


M. Dudek, S. Szwarc, wychowawcy klas VI, sekcja biznesowa, techniczna, dekoracyjna

Wolontariusze z klas IV-VI

VI.
LUTY

1.       Walentynki
c)       Poczta Walentynkowa
d)      Zorganizowanie dyskoteki szkolne

2.       Współpraca z organizacją Caritas
c)       informowanie o akcji i jej rozpowszechnianie
d)      pomoc przy zbiórce darów nauczyciele, sekcja techniczna, informacyjna, biznesowa i dekoracyjnasekcja informacyjna we współpracy z Z. Kalugą

VII.MARZEC1.       Dzień Kobiet
a)      składanie życzeń w klasach i rozdawanie upominków

2.       Dzień Świętego Patryka
a)      chodzenie po klasach w przebraniu irlandzkiego skrzata i elfów i rozdawanie dzieciom czekoladowych monet

3.       Pierwszy Dzień Wiosny
a)      Konkurs na Najbardziej Kolorową Klasę

4.       Dzień Otwarty Szkoły
a)   pomoc w organizacji i dekorowaniu szkoły
b)   obsługa stoisk
c)    współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za imprezę
sekcja informacyjnasekcja informacyjna i artystycznasekcja informacyjnawszyscy członkowie SU

VIII.
KWIECIEŃ

1.       Dzień Ziemi
a)      akcja „Zielona klasa” (rozdawanie „talonów na niepytanie” uczniom, którzy przyniosą do klasy roślinę doniczkową )
b)      uczestnictwo w sprzątaniu terenu wokół szkoły


Wszyscy członkowie SU

IX.
MAJ

1.       Święto Konstytucji 3-go Maja
a)      udział we Mszy Świętej w Kościele Świętej Katarzyny
b)      udział w obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja pod Pomnikiem


poczet sztandarowy (2 skład), J. Jasiak, S. Szwarc

X.
CZERWIEC

1.       Dzień Dziecka
a)   pomoc w organizacji i dekorowaniu szkoły
b)   obsługa stoisk
c)    współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za imprezę

2.       Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
a)      współorganizacja apelu
b)      pożegnanie absolwentów


wszyscy członkowie SU

poczet sztandarowy, przewodnicząca, sekcja techniczna
XI.
CAŁY ROK SZKOLNY1.       Prowadzenie dokumentacji SU:
a)      zapisu protokołów zebrań SU
b)      księgi finansowej.
2.       Przepływ informacji
a)      komunikaty ustne
b)      tablica informacyjna  SU k/szatni
 1. Działalność SU  wg opracowanego planu pracy
 2. Uaktualnianie Regulaminu SU (w razie potrzeby).
 3. Zapoznanie się z  regulaminem
a)      praw i obowiązków ucznia
b)     wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 1. Współpraca SU z:
a)      dyrekcją szkoły
b)      pedagogiem szkolnym
c)       wychowawcami klas
d)      pracownikami obsługi i administracji
e)      innymi organizacjami i ,kołami działającymi w szkole.
 1. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy.
 2. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.
 3. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
 4. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.
 5. Pomoc ludziom chorym, biednym, słabym, starszym, cierpiącym (udział w  akcjach charytatywnych, wolontariat)
 6. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych
   i regionalnych.
13.   Zbiórka nakrętek i baterii
14.   Wprowadzenie „szczęśliwego numerka”
15.   Sprawdzanie przestrzegania zasady zmieniania obuwia na terenie szkoły.wszyscy członkowie i opiekunowie SU, wychowawcy klas

0 komentarze:

Prześlij komentarz